Lean

Wij bouwen Lean!

Dat wij bij Kumpen Renovatietechnieken blijven investeren in een betere toekomst is nooit een geheim geweest. Ook onze bedrijfsprocessen willen wij voortdurend bijsturen om verspillingen te elimineren en doorlooptijden te reduceren. Daarom zetten wij in op Lean Management en Lean Planning om samen nog efficiënter te kunnen werken.

In tegenstelling tot de traditionele manier van plannen, zijn bij Lean Planning alle partijen vanaf het begin betrokken. Ontwerpers, hoofdaannemer, onderaannemers en eventueel leveranciers maken samen de planning op, wat hen toelaat creatieve oplossingen te bedenken voor mogelijke conflicten. Op die manier wordt een project in gedachten op voorhand opgebouwd en slaagt het team erin eventuele problemen te voorkomen en de doorlooptijd van het project te verkorten.

Hoe vertaalt Lean Planning zich in de praktijk?

Een grote tijdlijn op dagniveau komt aan de muur te hangen. Iedere partij krijgt één of meerdere regels toegewezen en krijgt een kleur van post-it. Iedereen plakt zijn gekleurde post-its op de dagen dat hij zijn werk gaat doen. De post-it bevat de volgende informatie: welke werken, waar, welk materieel is er nodig en met hoeveel personen.

“Dankzij Lean leer je je eigen processen beter beheren en voorspelbaar maken. Het is net zoals topsport, je moet eerst stabiel zijn in je kunnen vooraleer je verder gaat experimenteren. Dus eerst goed trainen om in shape te geraken en je dan perfectioneren. Je moet jezelf eigenaar maken van bepaalde processen en precies dat ownership maakt je succesvoller.”   Gert-Jan Merkx, Directeur Kumpen Renovatietechnieken
 

Continu een verbetercultuur creëren en blijven streven naar perfectie, dat is ons doel. Als wij Lean gaan werken kunnen wij de menselijke capaciteiten binnen ons bedrijf op een slimme manier inzetten om zoveel mogelijk waarde te creëren voor onze klanten. Uiteraard slagen wij alleen in die opzet als wij allemaal samen dezelfde Lean-weg inslaan.