Thuis Kumpen als partner Andere technieken

Andere technieken

GVP Schaaldelen

Een nieuw kleedje voor riolen: het shortlinersysteem is opgebouwd uit een glasvezeldoek en een twee-componenthars. Het systeem is een herstelsysteem van het type korte kous om lokale gebreken in een riool te herstellen. Het kan ingezet worden in ronde en bepaalde eivormige riolen vanaf DN80 tot en met DN700 ter herstelling van lekkende voegen, scheuren, hoekverdraaiingen, axiale verplaatsingen en beperkte radiale verplaatsingen.

Indien gewenst kan de shortliner structureel verstevigd worden met behulp van een inox manchette.

Close FIT PE Lining: Een maatpak in polyethyleen…

Dankzij de diverse samenwerkingsverbanden beschikt Kumpen Renovatietechnieken over de subline en rolldown licentie. Beiden zijn een close-fit PE-lining. Subline is gebaseerd op het intrekken van een dunwandige polyethyleenbuis met een iets geringere diameter in de bestaande leiding. De polyethyleenbuis wordt op de locatie gevouwen tot een kleinere vorm waarna ze eenvoudig door de oude buis kan worden getrokken. Eenmaal op haar plaats wordt de buis door middel van waterdruk terug in zijn oorspronkelijke vorm gebracht, nauw aansluitend tegen de oude buis. Dit procédé gebeurt zonder toevoer van warmte. Bij subline gebeurt de vervorming door het ter plaatse plooien van de polyethyleenbuis. 

Rolldown is identiek aan subline maar bij de rolldown-methode wordt de reductie van de buisdiameter bekomen door het indrukken van de buis. Waardoor de wanddikte (tijdelijk) vergroot. Rolldown is geschikt voor structurele renovatie.

Pipebursting: Kraken om te vernieuwen…

Sleufloos vernieuwen van gas-, water- en rioolleidingen met minimaal behoud van diameter. Deze techniek biedt op locaties waar opbreekwerken minder gewenst zijn een absoluut technisch hoogwaardige oplossing om druk- en vrijvervalleidingen door kunststof leidingen te vervangen. De pipecrack-machine voert vanuit de startput ingenieus in elkaar schakelende stangen (ca. 80 cm) door de bestaande leiding naar de eindput. Aan de kop van de stangen wordt een speciaal breker- of snijelement gekoppeld. Vervolgens worden hieraan de kunststof leidingen met de daarop gemonteerde kop verbonden. Het geheel wordt nu in omgekeerde volgorde terug getrokken door de leiding. De nieuwe kunststofleiding neemt zo de plaats in van de oude gekraakte of gespleten leiding.

Sliplining

Sliplining is zoals de schaaldelen een ideale techniek om leidingen structureel te renoveren. Het is een buis-in-buistechniek waarbij voornamelijk ronde buizen met al dan niet verzonken koppelingen door de te renoveren leiding worden geduwd of getrokken. Het buismateriaal wordt gekozen in functie van de randvoorwaarden van het project. Zoals ook bij de schaaldelen wordt meestal geopteerd voor GVP (Glasvezel Versterkte Polyester). De ruimte tussen de ingevoerde buis en de bestaande wand wordt opgevuld met een mortelspecie “grout”.

Wikkelbuis

Vanuit de bestaande inspectieputten wordt met behulp van een wikkelmachine een nieuwe buis in PE of PVC gevormd vanuit een profiel op rol. De dichtheid van de gewikkelde buis wordt gegarandeerd door een verlijming, mechanische vergrendeling of las van het profiel. Ook deze techniek is een buis-in-buissysteem waarbij volgens de specificaties van het project kan geopteerd worden voor het opvullen van de vrije ruimte tussen de wikkelbuis en de bestaande wand met een mortelspecie “grout”.