Thuis Kumpen als partner Renovatietechnieken

Renovatietechnieken

In België bevinden zich momenteel kilometers gas-, water- & rioleringsleidingen in slechte staat. Ze vormen een bedreiging voor mens en milieu. Het herstellen van deze gebreken is een absolute must, maar geeft vaak eveneens veel overlast voor de omgeving.

Kumpen Renovatietechnieken kiest daarom bewust voor technieken die tegemoetkomen aan de verwachtingen van de mensen, namelijk die met weinig of geen overlast (lager energieverbruik, minder CO2-emissie, minder grondverzet en dus minder kans op verzakkingen,…). Omdat we ons terdege bewust zijn van het belang van sleufloos werken, beschikken we over de juiste mensen en middelen om het volledige gamma renovatietechnieken aan te kunnen bieden.